Trước yêu cầu thực tiễn về việc nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục của các trường mầm non nói chung, trường mầm non Nghi Kim đánh giá chất lượng giáo dục nhà trường theo nội dung tiêu chuẩn Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Mục đích là nhằm giúp trường mầm non xác định mức độ đáp ứng mục tiêu giáo dục trong từng giai đoạn, để xây dựng kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục. Thông báo công khai với các cơ quan quản lý nhà nước và xã hội về thực trạng chất lượng của trường mầm non. Để cơ quan quản lý nhà nước đánh giá và công nhận trường mầm non đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. Mặt khác giúp cho tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhận ra được những điểm mạnh, điểm yếu của trường. Từ đó có biện pháp cải tiến khắc phục phù hợp để nâng cao chất lượng hoạt động của nhà trường trong những năm tiếp theo nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng quy định. 

100% giáo viên có bằng Cử nhân sư phạm Mầm non  (100% giáo viên tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng sư phạm).

100% bảo mẫu có trình độ Trung cấp trở  lên.

100% giáo viên, bảo mẫu và nhân viên có chứng nhận đủ  điều kiện sức khỏe để tham gia chăm sóc trẻ.

100% giáo viên, bảo mẫu và nhân viên có chứng nhận tập huấn về an toàn về sinh thực phẩm và sơ cấp cứu

- Trẻ, nhiệt tình, năng động, sáng tạo

- giáo viên tận tâm, yêu trẻ và tuyệt đối tôn trọng đạo đức nghề nghiệp

- Được tập huấn thường xuyên về phương pháp mới, phương pháp giáo dục trẻ thông minh sớm.

Sĩ số lớp học:

Lớp nhà trẻ 24-36 tháng:  Có 2 nhóm lớp: Tổng  56 cháu

Lớp  Bé  (3 tuổi- dưới 4 tuổi): Có 2 lớp. Tổng:  58 Cháu

Lớp Nhỡ (4 tuổi – dưới 5 tuổi):  Có 6 lớp. Tổng 220 Cháu

Lớp Lớn (5 tuổi – 6 tuổi):  6 lớp. Tổng 278 Cháu